polski / niemiecki

TŁUMACZENIA SZYBKO & PROFESJONALNIE
Witam serdecznie na mojej stronie internetowej. Otworzyliście ją Państwo poszukując tłumacza przysięgłego, który przełożyłby Państwa dokumenty z języka polskiego na niemiecki lub z niemieckiego na polski. Najistotniejszym przy tym jest, aby każde zlecenie było wykonane profesjonalnie, rzetelnie i na określony termin - co Państwu niniejszym oferuję.

Większość urzędów w Niemczech i Polsce, w których oddajecie Państwo swoje dokumenty wymaga zarówno ich przetłumaczenia na dany język, niemiecki lub polski, jak i ich uwierzytelnienia, tzn. potwierdzenia zgodności treści tłumaczenia z tekstem oryginalnego dokumentu. Uwierzytelnienie może sporządzić tylko tłumacz przysięgły, aby dokument mógł nabrać mocy prawnej. Tłumacz zaprzysiężony przez sąd właściwy sporządza odpowiednią adnotację, wstawia swoją pieczęć oraz podpisuje dokument, potwierdzając tym samym jego zgodność z oryginałem, a także kompletność przetłumaczonych informacji.

Sformułowane potwierdzenie tłumacz podpisuje na przetłumaczonym dokumencie. Jeżeli tłumaczenie nie jest sporządzone na podstawie oryginalnego dokumentu lub przetłumaczona została tylko część dokumentu, to należy to także odpowiednio uwzględnić w uwierzytelnieniu. Tłumacz przysięgły jest zobowiązany przechowywać wszelkie dokumenty z należytą starannością oraz zabezpieczyć je przed wglądem osób niepowołanych.

mgr Magdalena Eiden
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego